Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

"ΨΗΦΟΣ ΕΝΤΡΙΒHΣ" Η ΑΛΛΙΩΣ "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"

....Μας λέγουν ότι η πλάνη του "Χερσαίου Θηρίου" (Γρηγορίου Νύσσης, P.G. 45,1121) δηλαδή ο ψευδοπροφήτης θα αναγκάσει τους ανθρώπους να λάβουν χάραγμα - 666, το οποίο ονομάζουν "ψήφον" (Ανδρέου Καισαρείας P.G. 106, 340) .

Οι Άγιοι Ανδρέας και Αρέθας Επίσκοποι Καισαρείας, προφήτευσαν περί των εσχάτων χρόνων, ότι ο σατανάς θα δώσει στους ανθρώπους "ψήφον εντριβή".

Ψήφος σημαίνει μικρό πλακίδιο (σαν τραπουλόχαρτο) με το οποίο εψήφιζαν γράφοντας πάνω σ' αυτό το όνομα του υποψηφίου της αρεσκείας των. Ο εντριβής - του εντριβούς, σημαίνει καθημερινής χρήσης.

Ώστε "ψήφος εντριβής" κατά τους άγιους πατέρες σημαίνει μία πλακίτσα (σαν τραπουλόχαρτο) καθημερινής χρήσης με το 666. Είναι οι σημερινές ηλεκτρονικές κάρτες και ιδιαίτερα η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με το 666 και τη φωτογραφία μας.

Άρα η κάρτα του πολίτη αποτελεί οριακό σημείο, είναι θα λέγαμε το τελευταίο οχυρό, το οποίο ο Χριστιανισμός δεν πρέπει να παραδώσει στον εχθρό και επίβουλο της ψυχής μας, υποκύπτοντας από δειλία, ολιγοπιστία η φιλοτομαρισμό.

Η απόφαση αποτελεί τόλμη, θυσίες και προπάντων απαιτεί πίστη στον πρόνοια του Ουράνιου Πατέρα. Ας προσέξουμε επικαλούμενοι την Χάρη του Θεού, ώστε το ντουφέκι αυτό που έχει ο καθένας μας και ονομάζεται ελευθερία, να το χρησιμοποιήσουμε σωστά και να μην το στρέψουμε εναντίον του εαυτού μας.

απόσπασμα επιστολής - άρθρου του Σκαρτσιούνη Δημητρίου - Καθηγητή Θεολογίας στην Ελεύθερη Ώρα 10 Νοεμβρίου σελ.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου